αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εξυπηρέτηση τουριστών ΣΤΟΥΠΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
26/05/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Νομάρχη Μεσσηνίας & Πρόεδρο ΕΝΑΕ.

Αγαπητέ κύριε Νομάρχη,

Επανερχόμαστε στο θέμα του ωραρίου των καταστημάτων των περιοχών της Στούπας και της Καρδαμύλης, θέμα εξαιρετικά σοβαρό, διότι από αυτό εξαρτάται η επιβίωσή τους και μάλιστα εν μέσω μιας τόσο σοβαρής οικονομικής, αλλά και τουριστικής κρίσης. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος έδωσε την εντολή να συρθούν οι επιχειρηματίες, την Κυριακή 23/05, στο αυτόφωρο. Θεωρούμε, όμως, ότι η λογική και το δίκιο δεν είναι με το μέρος αυτού, που έδωσε μια τέτοια εντολή...

Πιο συγκεκριμένα:

α) Σύμφωνα με τον Ν.2224/94 (ΦΕΚ 112 Α) άρθρ.46 παράγρ.2, «η λειτουργία των κατά το άρθρ.1 του ΝΔ 1037/71 καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ’ όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των ημερών αργίας. ...Κατ΄ εξαίρεση με απόφαση του οικείου Νομάρχη μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας καταστημάτων, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές δήμων και κοινοτήτων, που έχουν ανακηρυχθεί τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του νομού. Αν εντός δέκα (10) ημερών από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως, δεν γνωμοδοτήσουν το Υπουργείο Τουρισμού και οι παραπάνω φορείς, οι αποφάσεις των Νομαρχών εκδίδονται και χωρίς τη γνώμη τους. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Τουρισμού καθορίζεται η λειτουργία καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω φορέων….»

β) Οι τουριστικοί τόποι και οι –εξομοιούμενοι τόποι θερινών διαποκών- έχουν ανακηρυχθεί σε περιόδους, που η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν συγκριτικά πολύ περιορισμένη, ως εκ τούτου οι χαρακτηρισμοί αυτοί, που πραγματοποιήθηκαν με τα ΠΔ 899/76 και 664/77 είναι ξεπερασμένοι. Εντούτοις, η Καρδαμύλη πάντως περιλαμβάνεται στις περιοχές του ΠΔ 667/77.

γ) Εξάλλου, σύμφωνα με το ΠΔ 376/92 (ΦΕΚ 199 Α) «Για την εφαρμογή του ΠΔ 327/92 (Α 163) ανακηρύσσονται ως τουριστικές, οι περιοχές, που ευρίσκονται εντός ζώνης πλάτους 400 μέτρων εκατέρωθεν του άξονος των κατά τις κείμενες διατάξεις εθνικών οδών». Σημειωτέον, ότι το ΠΔ 327/92 αντικαταστάθηκε με το άρθρ.46 παράγρ.2 του Ν.2224/94, πλην, όμως το ΠΔ 376 δεν καταργήθηκε και κατά συνέπεια ισχύει και προκειμένου για την εφαρμογή της διάταξης, που αντικατέστησε το ΠΔ 327/92. Άρα, Καρδαμύλη και Στούπα, ως ευρισκόμενες εντός της ζώνης αυτής, θα πρέπει να θεωρείται, ότι έχουν ανακηρυχθεί τουριστικές περιοχές και είναι δυνατόν το ωράριο των καταστημάτων τους να διευρυνθεί και κατά τις Κυριακές και αργίες με απόφαση Νομάρχη.

Από τα ανωτέρω συνάγουμε, πρώτα-πρώτα, πέρα από κάθε αμιφιβολία, ότι ουδεμία όχληση των καταστηματαρχών είναι νόμιμη οποιαδήποτε ώρα άλλης ημέρας (καθημερινές, Σάββατα), διότι τις άλλες ημέρες το ωράριο των καταστημάτων είναι ελεύθερο.

Και το κυριότερο, συνάγουμε, ότι υφίσταται σοβαρή παράλειψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και μάλιστα εν όψει οικονομικής κρίσης να αδυνατούμε να τακτοποιήσουμε το πρόβλημα του ωραρίου, κατά τις Κυριακές και αργίες, των καταστημάτων περιοχών του νομού μας, όπως η Καρδαμύλη και η Στούπα, που, αν και συγκεντρώνουν σημαντική τουριστική κίνηση, έχουν πολύ περιορισμένη τουριστική περίοδο και ως εκ τούτου περιμένουν να επιβιώσουν από τις πωλήσεις δύο-τριών μηνών.

Αναρωτιέται κανείς κατά πόσον υπάρχει έστω και ένας συμπολίτης μας, που να θεωρεί, ότι οι δύο αυτές περιοχές….. δεν είναι τουριστικές (!) και δεν έχουν την ανάγκη να εξυπηρετούν τουρίστες καθ’ όλη την εβδομάδα, χωρίς εξαιρέσεις. Η κοινή αυτή πεποίθηση σε όλους, πιστεύουμε, τους κατοίκους του νομού μας,αποτελεί την πολιτική και ηθική βάση για την άμεση προώθηση της επίλυσης του προβλήματος εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, ενώ μέχρι τότε η οποιαδήποτε όχληση των καταστηματαρχών, πολύ δε περισσότερο η παραπομπή τους στο αυτόφωρο, είναι σαφώς καταχρηστική.

Με εκτίμηση,


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια