αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ένταξη επιχειρήσεων στο Ν. 3816/2010
11/06/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς την EFG EUROBANK.

 

Κύριε Νανόπουλε,

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του Ν. 3816/2010 δίδεται διετής παράταση χρόνου εξυπηρέτησης των δανείων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων Νομών σύμφωνα με τις διατάξεις της 2/54310/0025/13-09-2007 Υπουργικής Απόφασης κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου.

Περί παρατάσεως παρατηρήθηκε από το κατάστημα σας άρνηση ρύθμισης δανείων της ανωτέρω κατηγορίας με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η απάντηση που δόθηκε στα αιτήματα που εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν αναφέρει ότι για τα δάνεια αυτά επειδή είχε συμφωνηθεί να γίνει η καταβολή με μια χρεολυτική δόση και όχι σε περισσότερες χρεολυτικές δόσεις (ημερ. 31/12/2012) δεν υπάρχει χρεολυτική αποπληρωμή και ως εκ τούτου δεν δύναται να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις της παράτασης.

Επίσης, αναφέρεται ως παραχώρηση της Τράπεζας η δυνατότητα της τοκοχρεωλυτικής αποπληρωμής του δανείου μετά την 31/12/2012 με διαφορετικό όμως επιτόκιο από το επιτόκιο της αρχικής δανειστικής σύμβασης και διαφορετικές δόσεις και ακόμα δεν αναφέρεται στην απάντηση ότι η χρεολυτική αποπληρωμή νοείται το δάνειο του οποίου η απόσβεση συμφωνήθηκε να γίνει με τμηματικές, σε ορισμένες χρονικές περιόδους καταβολές και μόνο τότε θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την διετή παράταση του χρόνου εξόφλησης των δανείων.

Στα ανωτέρω παρατηρούμε τα εξής:

Α) Όντως στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 αναφέρεται ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν δάνεια δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/54310/0025/13-09-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομίας δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου όμως:

1. Την 26 Ιανουαρίου που δημοσιεύθηκε ο Ν. 3816/2010 όλα τα δάνεια ήταν άληκτα με δεδομένο ότι η πρώτη χρεολυτική δόση θα κατεβάλλετο στις 30/06/2010.
2. Ο Νόμος 3816/2010 δεν κάνει καμία διάκριση ή διευκρίνιση αν η απόσβεση του δανείου θα γίνει σε μια ή περισσότερες χρεολυτικές δόσεις και απλώς αντιδιαστέλλει την έννοια της χρεολυτικής δόσης με την τοκοχρεωλυτική δόση, αφού η καταβολή των τόκων τόσο κατά το επιδοτούμενο μέρος, όσο και για το υπόλοιπο μέρος ρυθμίζεται λεπτομερώς από τις διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.
3. Η Τράπεζα εισπράττει τους αναλογούντες τόκους κανονικά, ανεξάρτητα με το αν η αποπληρωμή θα γίνει σε μια χρεολυτική δόση ή περισσότερες.


Β) Κατά την χορήγηση του δανείου ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από την 2/54310/0025/13-09-2007 Υπουργική Απόφαση και:

1. Τα ειδικά χρηματοπιστωτικά μέτρα που ελήφθησαν τότε είχαν σκοπό να ανακουφίσουν και να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων Νομών.
2. Η σημερινή ρύθμιση αφορά τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση, η οποία από τις αρχές του 2009 άρχισε να εκδηλώνεται πολύ έντονα και να ευρίσκεται σχεδόν στο αποκορύφωμα της αυτό τον καιρό και πολύ σωστά η πολιτεία δεν απέκλεισε από τη νέα ρύθμιση τα πυρόπληκτα δάνεια καθότι οι επιχειρήσεις αυτές επλήγησαν διπλά.
3. Η πρόσθετη πράξη που υπογράφτηκε ταυτόχρονα με τη δανειστική σύμβαση στις 28/12/2007 δεν ήταν δεσμευτική για τον δανειολήπτη και σε κάθε περίπτωση δεν μετέβαλε την κύρια σύμβαση (η οποία ήταν σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις) και έγινε δεκτή από τον δανειολήπτη, επειδή δεν υπήρχε άλλη ευνοϊκότερη διάταξη νόμου για τη ρύθμιση.


Γ) Με τις σημερινές ρυθμίσεις δίδεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης και είναι πασίδηλο ότι έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν.

Η άρνηση της Τράπεζας σας να δεχτεί αιτήματα για ρυθμίσεις δανείων με τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε και με την επίκληση αυθαίρετων ερμηνειών δεν είναι σωστή και έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο και αποδυναμώνει την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης και της διατήρησης των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Άλλωστε το ότι κατά την σύναψη της δανειστικής σύμβασης δεν απαιτήσατε εγγύηση του Δημοσίου αλλά αρκεστήκατε στις εγγυήσεις της επιχείρησης και των τόκων, επιβεβαιώνει την θετική γνώμη σας για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ως εκ τούτου και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την πυρόπληκτη Μεσσηνία, παρακαλούμε να εντάξετε τις επιχειρήσεις της ανωτέρω κατηγορίας στις ρυθμίσεις του νόμου, εάν το επιθυμούν και διευκολύνονται, για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας που βιώνει η πραγματική οικονομία της πυρόπληκτης Μεσσηνίας.

Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια