αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρνηση των Δ.Ο.Υ και των Ασφαλιστικών Ταμείων να χορηγήσουν ενημερότητα σε περίπτωση ρυθμίσεων
11/11/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς 1. τον Υπουργό Οικονομικών και 2. την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
 
Κύριε Υπουργέ και Κυρία Υπουργέ,

Στον πρόσφατο Ν. 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα στην παράγρ. 2 του άρθρου 15, προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), στο οποίο αναφέρεται ότι «... δύναται να αντιταχθεί σε συμψηφισμό και απαίτηση βεβαιωμένη ακόμα και εάν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη». Κατ’ εφαρμογή και προς εκτέλεση των παραπάνω διατάξεων, εξεδόθη η 1136/7.10.2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της παράγρ. 2 του άρθρου 15, αναφέρει τα εξής:

«Β. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σε συμψηφισμό αντιτάσσεται και απαίτηση βεβαιωμένη, ακόμη και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Επομένως συμψηφίζονται χωρίς δήλωση του οφειλέτη όχι μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη (άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.), αλλά και τα χρέη που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή (παρ. 5, άρθρου 67, ν. 3842/2010), αλλά και όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα (παρ. 2, άρθρου 15, ν. 3888/2010)».

Αν και η διατύπωση της ως άνω διάταξης του ν.3888/2010 της προσδίδει δυνητικό χαρακτήρα, στην πραγματικότητα, όμως, λόγω και της ανωτέρω εγκυκλίου, δίδεται εντολή τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τη δυνατότητα, που τους παρέχεται από το νόμο, για τους γνωστούς ταμειακούς λόγους, και παραγνωρίζοντας ότι η ρύθμιση είναι καταφανώς αντισυνταγματική, δεδομένου ότι για να τεθεί μία απαίτηση σε συμψηφισμό πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

Ο κατά τα ανωτέρω συμψηφισμός, έχει ήδη ως συνέπεια, οι Δ.Ο.Υ. να αρνούνται ακόμη και τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, εάν πρώτα δεν καταβληθούν και τα μη ληξιπρόθεσμα χρέη, παρά το γεγονός ότι αυτά εξυπηρετούνται κανονικά και στις προβλεπόμενες προθεσμίες τους.

Εξάλλου, η άρνηση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ουδεμία σχέση μπορεί να έχει με το συμψηφισμό και των μη ληξιπρόθεσμων χρεών, αφού ο αιτών, που έχει μη ληξιπρόθεσμα χρέη, δεν προτείνει κάποια απαίτησή του σε συμψηφισμό, αλλά απλώς ζητά τη χορήγηση αποδεικτικού, μέχρι να καταστεί ληξιπρόθεσμο κάποιο βεβαιωμένο χρέος του.

Μάλιστα, διαπιστώνουμε, ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν και τα κατά τόπους καταστήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία, σε περίπτωση τηρούμενης ρύθμισης, δεν χορηγούν Ασφαλιστική Ενημερότητα, χωρίς προηγούμενη εξόφληση όλων  των δόσεων –και των μη ληξιπρόθεσμων- της ρύθμισης.

Πιστεύουμε, ότι στις σημερινές ασφυκτικές για την επιβίωση των επιχειρήσεων συνθήκες, η μεταβολή της μέχρι πρότινος πρακτικής των Δ.Ο.Υ και των Ταμείων σε περίπτωση ρύθμισης, όσον αφορά στη χορήγηση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας αντίστοιχα, μόνο ως «κακό και αψυχολόγητο αστείο» μπορεί να εκληφθεί.

Και ζητούμε να παρέμβετε άμεσα για την έκδοση της αναγκαίας εγκυκλίου, που να θεραπεύει το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να αίρει το πρωτοφανές αυτό αντικίνητρο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.


Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια