αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
14/12/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

 

Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης και στη συνέχεια της εισήγησής σας στο Υπουργικό Συμβούλιο και των εξαγγελιών σας σχετικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1.    Οι εξαγγελίες σας περιλαμβάνουν πολλά θετικά σημεία, όπως π.χ. η ενίσχυση της συνένωσης δυνάμεων (clusters), η έμφαση στα φορολογικά κίνητρα κ.λπ. Όμως, οι προθέσεις αυτές της κυβέρνησης δεν μπορούν να κριθούν, πριν οριστικοποιηθεί το κείμενο του νομοσχεδίου, γνωστοποιηθεί το κείμενο του εκτελεστικού του Π.Δ/τος και βέβαια «λειτουργήσει» στην πράξη. Υπάρχουν, εντούτοις, κάποια σημεία, που μπορούν ήδη από σήμερα να σχολιαστούν.

2.    Η πρόβλεψη ίδιας μεταχείρισης (κινήτρων και περιοχών, βαθμολογίας, κ.λπ.) για τις επενδύσεις όλων των τομέων αποτελεί κατά την άποψή μας σημαντική αδυναμία του Νομοσχεδίου. Οι τομείς της οικονομίας μας βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και έχουν διαφορετικές ανάγκες, που θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν και από τον αναπτυξιακό νόμο.. Η σχετική ομοιομορφία δεν βοηθά στην εξειδίκευση των κινήτρων και της εφαρμογής τους ανά Τομέα. Το ζητούμενο, λοιπόν, θα ήταν η μεγαλύτερη εξειδίκευση των προβλέψεων του νόμου ανά τομέα και όχι η άμβλυνση της εξειδίκευσης αυτής, στο βαθμό, που υφίστατο μέχρι πρότινος.

3.    Αν και τα κριτήρια βαθμολόγησης φαίνονται εκ πρώτης όψεως εύλογα, το σημαντικό είναι η τελική βαρύτητα του καθενός (τρόπος υπολογισμού, συντελεστής), που δεν μας είναι γνωστή, πριν ολοκληρωθεί το εκτελεστικό πλαίσιο του νόμου. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί χωριστό σύστημα κριτηρίων βαθμολογίας ανά παραγωγικό τομέα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του κάθε τομέα π.χ. η μεταποίηση και ο τουρισμός δεν έχουν δυνατότητα να ενσωματώσουν στον ίδιο βαθμό καινοτομία (στον Τουρισμό δεν έχει καν επιλυθεί το πρόβλημα «τί συνιστά καινοτομία;»). Εξ’ άλλου, είναι πολύ δύσκολο για τους αξιολογητές, να διαγνώσουν κατά πόσον μια προτεινόμενη καινοτομία είναι πράγματι καινοτομία και μπορεί να τεκμηριωθεί αντικειμενικά ως τέτοια. Υπάρχει ως εκ τούτου, πάντα, ο κίνδυνος της φαινομενικής, και όχι πραγματικής, συνδρομής των κριτηρίων βαθμολόγησης σε ορισμένες μορφές επενδύσεων.

4.    Βασική αδυναμία του Ν.3299/04, όπως ίσχυσε, ήταν η βραχυπρόθεσμη θεώρηση του τί συνιστά ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τα κονδύλια που διατέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι τίποτε άλλο, ακόμη και μεσοπρόθεσμα, παρά μια τεράστια σπατάλη κρατικών πόρων…. Παράδειγμα: όταν στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του, ο νόμος επιχορηγεί ξενοδοχεία στη Ρόδο και την Κω με 55% (συνολικό ποσοστό, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων) και όταν επιτυγχάνει στο διάστημα εφαρμογής του μια αύξηση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών κλινών στο Νότιο Αιγαίο, και μάλιστα σε περιοχές με υπερπροσφορά κλινών, κατά 20.000 κλίνες (μόνο μέχρι τον Οκτώβριο του 2009-στοιχεία ΕΟΤ). Άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η περίπτωση των ελαιοτριβείων και των τυποποιητικών μονάδων στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να μας δώσουν την πρωτιά “ως παγκόσμιο φαινόμενο ανοησίας” εάν λάβουμε υπ’ όψιν των αριθμό των ελαιοτριβείων και των τυποποιητικών μονάδων σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου.

Με αυτά τα παραδείγματα και άλλα πολλά αντιλαμβανόμαστε, ότι το ζητούμενο δεν ήταν μέχρι σήμερα μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά μια γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων και μια βραχυπρόθεσμη θετική επίδραση σε ορισμένα μεγέθη (π.χ. ετήσιο εισόδημα-απασχόληση), που να οφείλεται κυρίως στη διαδικασία ανέγερσης (οικοδομή, υλικά) και όχι στη λειτουργία της επένδυσης.

Κι αυτό, γιατί το Υπουργείο ήταν ασφαλώς σε θέση να γνωρίζει, ότι ο υφιστάμενος αριθμός ελαιοτριβείων και τυποποιητικών μονάδων υπερκαλύπτει τη σχετική ζήτηση, είναι πολύ μεγαλύτερος από τα διεθνή στάνταρ και άρα χαμηλής ανταγωνιστικότητας και σ’ ότι αφορά τα ξενοδοχεία το Υπουργείο επίσης γνώριζε ότι, η ζήτηση κλινών δεν αυξάνεται με τέτοιους ραγδαίους ρυθμούς και ως εκ τούτου οι νέες μονάδες –την καλύτερη περίπτωση και χωρίς τις σημερινές συνθήκες βαριάς τουριστικής κρίσης- απλά θα οδηγούσαν κάποιες παλαιότερες εκτός αγοράς, χωρίς ουσιαστικά να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ αντίθετα μάλιστα συμβάλλουν στην αστικοποίηση της υπαίθρου, την υποβάθμιση των τουριστικών πόρων, στην μείωση της ανταγωνιστικότητας και στην υπερδιόγκωση του υπερεπαγγελματισμού ιδιαίτερα σε στρατηγικής σημασίας τομείς της οικονομίας μας.

Κατά συνέπεια, μια τέτοια αντίληψη, που δεν έχουμε στοιχεία, ότι το νομοσχέδιο θα αποκλείει εκ των προτέρων, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποκλειστεί, διότι απλά οδηγεί σε σοβαρά και μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

5.    Η νέα διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης δεν φαίνεται πράγματι απλοποιημένη. Η συσσώρευση των αιτήσεων σε δύο στάδια υποβολής δημιουργεί συνωστισμό και δεν επιτρέπει σε ώριμες επενδύσεις να προωθηθούν γρήγορα. Θα πρέπει οι αιτήσεις να μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε μέσα στο έτος ή σε μικρά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αξιολόγηση συνεπάγεται κι αυτή κάποια προβλήματα, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων. Προϋπόθεση είναι η πολύ εξειδικευμένη (ανά τομέα και μορφή επένδυσης) τεχνογνωσία των αξιολογητών, που θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί και «προς τα έξω».

6.    Πιστεύουμε, ότι ο αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει μεταξύ άλλων να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ παραγωγικών τομέων και κλάδων, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από ένα τομέα (μονοκαλλιέργεια) ή ακόμη και κλάδο, που τόσα προβλήματα μας έφερε στο παρελθόν (π.χ. Βόρεια Ελλάδα) αλλά και σήμερα επιφυλάσσει σε περιοχές της Χώρας μας. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει την ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για τους προωθούμενους στην κάθε περιοχή τομείς. Κατά συνέπεια, είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητο, με ευθύνη της Περιφέρειας να εκπονούνται σε ετήσια βάση μελέτες βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των ανεπτυγμένων κλάδων των διαφόρων περιοχών (π.χ. για τη Μεσσηνία τέτοιοι κλάδοι θα ήσαν τα ελαιοτριβεία και τα τουριστικά καταλύματα σε ορισμένες περιοχές της) και σύμφωνα με τις μελέτες αυτές να εφαρμόζονται οι διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, όπως π.χ. να αναστέλλονται ενισχύσεις σε επενδύσεις κλάδων με υπερπροσφορά και μεγάλο βαθμό διασποράς σε ΜμΕ ή να ενισχύονται καθοριστικά δράσεις συνένωσης δυνάμεων (συγχωνεύσεις, κοινοπραξίες) ακόμη και στον τουριστικό κλάδο, ώστε οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν, λόγω υπερπροσφοράς, να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να εισάγουν στη λειτουργία τους τεχνολογίες, καινοτομία, οικονομίες κλίμακας και δράσεις εξωστρέφειας απαραίτητες για την επιβίωσή τους στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας.

Με τον τρόπο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις και οι μορφές ενίσχυσής τους θα εντάσσονται στο συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της κάθε συγκεκριμένης περιοχής και θα προσαρμόζονται προς τις πραγματικές ανάγκες της.


Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια