αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συμμετοχή σε προτεινόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Προώθησης Καινοτομικών-Λειτουργικών Τροφίμων
10/10/2011
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τους Τυποποιητές Αγροτικών Προϊόντων Μεσσηνίας.

 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότησή τους στα πλαίσια της Δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» που απευθύνεται σε δίκτυα επιχειρήσεων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις), ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, καθώς και άλλων υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στα πλαίσια της παραπάνω Πρόσκλησης προετοιμάζεται σχετική πρόταση που αφορά στη δημιουργία, λειτουργία και δικτύωση επιμέρους συστάδων επιχειρήσεων τροφίμων στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο (Τίτλος Πρότασης: Hellenic Network For Innovative & Functional Foods - HENIFFO) που παράγουν προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής και ειδικότερα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο, ελιές και κρασί.

Συμμετέχοντες στο παραπάνω Δίκτυο είναι:

- Επιχειρήσεις παραγωγής των παραπάνω κατηγοριών τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο (Λακωνία, Μεσσηνία).
- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο που έχουν αναπτύξει και παρέχουν μία σειρά τεχνολογικών υπηρεσιών για τη δημιουργία καινοτομικών/λειτουργικών τροφίμων.
- Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τα τοπικά Επιμελητήρια στις περιοχές δραστηριοποίησης του Δικτύου για την υποστήριξη, τον συντονισμό και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Στους σκοπούς των προβλεπόμενων δράσεων του HENIFFO περιλαμβάνονται:

• η ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας αλλά και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων της συστάδας όσο και των επιχειρήσεων με ερευνητικούς, τεχνολογικούς και ακαδημαϊκούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία νέων καινοτομικών προϊόντων που θα ανήκουν στην κατηγορία των λειτουργικών τροφίμων (functional foods). Τα τρόφιμα αυτά αποτελούν μία σχετικά νέα κατηγορία τροφίμων που περιέχουν βιοενεργά συστατικά για την ενίσχυση της υγείας ή για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κάποιας ασθένειας,
• η δικτύωση των επιμέρους συστάδων για την αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων,
• η τεκμηρίωση των παραπάνω προϊόντων ως προς τον τόπο καταγωγής τους και τον τρόπο παραγωγής τους για την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών,
• η αποτελεσματική προβολή και προώθησή τους στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Κίνας για την ανάδειξη της διατροφικής τους αξίας, την εξαιρετική φύση και ποιότητά τους λόγω του τόπου ή του τρόπου παραγωγής τους και την κατανόηση από τις ομάδες στόχου των σημαντικών πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται.

Τα οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι σημαντικά και αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

α) Δυνατότητα συγχρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες ερευνητικούς/ τεχνολογικούς φορείς.
β) Αξιοποίηση σημαντικών υποδομών που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του Δικτύου, όπως εξειδικευμένες πληροφοριακές εφαρμογές για την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τις αγορές στόχου, την διατιθέμενη γνώση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους ερευνητικούς/ τεχνολογικούς φορείς, την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε εξειδικευμένα θέματα όπως π.χ. marketing εξαγωγών, τη δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση γνώσεων και καλών πρακτικών κλπ..
γ) Τη συμμετοχή τους σε έντυπες, ηλεκτρονικές εκδόσεις και Διαδικτυακές Υπηρεσίες αλλά και σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα ενεργειών για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στις αγορές στόχο.
δ) Την ουσιαστική ενίσχυση τελικά της εξωστρέφειας της κάθε επιχείρησης αλλά και την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από τη ενεργή της παρουσία στις προβλεπόμενες εκδηλώσεις του Δικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ένας ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά επιχείρηση για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και την προβολή τους στις αγορές στόχο κατά τη διετή περίοδο υλοποίησης των δράσεων του Δικτύου ανέρχεται στο ποσό των € 100.000 ευρώ με προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση κατά μέσο όρο 50%. Παρόλα αυτά, λόγω της σημαντικότητας του Δικτύου για την ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων τροφίμων θα επιδιωχθεί από πλευράς Επιμελητηρίου η περαιτέρω ενίσχυσή τους ώστε το τελικό κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση να κυμανθεί από € 8.000 έως € 20.000, ανάλογα με τη συμμετοχή της στις δράσεις προβολής σε μία ή περισσότερες από τις αγορές στόχο. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται οι τεχνολογικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων καθώς και η αξιοποίηση του συνόλου των υποδομών και των δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων της στην/στις επιλεγμένη/νες αγορά/αγορές στόχο.

Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2011.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε θερμά όπως εξετάσετε την πιθανή συμμετοχή σας και σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήσετε μαζί μας το ταχύτερο δυνατόν για περαιτέρω πληροφορίες και για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων από την εταιρεία σας.

Αρμόδιο πρόσωπο για επικοινωνία με το Επιμελητήριο μας είναι ο κ. Καλλικράτης Γιαννιός, τηλ. 27210 62200.

Φιλικά,


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια