αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ψηφίσματα επαγγελματικών, επιχειρηματικών και οικονομικών φορέων του Νομού Μεσσηνίας
11/02/2014
ΠΗΓΗ:Επιμελητήριο Μεσσηνίας

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Στην Καλαμάτα, σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014,  στα γραφεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη επαγγελματικών, επιχειρηματικών και οικονομικών φορέων του Νομού Μεσσηνίας και εκδόθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

1.    Για τις νέες εισπρακτικού χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις και ρυθμίσεις του Ν.4174/2013
2.    Κατάργηση της διάταξης του Ν.4225/2013 για τα πρόστιμα των 10.550 και αντικατάσταση με εξορθολογισμένο πρόστιμο.
       • Πρόταση ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
3.    Ρυθμίσεις πυρόπληκτων δανείων
        Η ρύθμιση που ισχύει για τα εγγυημένα από το Δημόσιο να ισχύσει και για τα μη εγγυημένα όπως και στο παρελθόν.


Μέσα στο έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, επαγγελματίες-φορολογούμενοι, δεχόμαστε καταιγισμό φορολογικών νόμων, οι οποίοι για να γίνουν λειτουργικοί απαιτούν πλήθος υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με σημαντική καθυστέρηση  και πολλές φορές με αναδρομική ισχύ.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι λογιστές-φοροτεχνικοί συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμά τους με στόχο την εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, ενώ οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά την γραφειοκρατία, την έλλειψη ρευστότητας και το υψηλό  κόστος δανεισμού.

Ζητούμε:
1.    Για τις νέες εισπρακτικού χαρακτήρα φορολογικές διατάξεις και ρυθμίσεις του Ν.4174/2013

(α) Να καταργηθούν τα πρόστιμα του άρθρου 54 Ν. 4174/2013  και να καθορισθούν πρόστιμα μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής,  μόνο σε περιπτώσεις δόλου και όχι σε περιπτώσεις αμέλειας ή λάθους, σε αναλογικό ποσοστό επί  του φόρου που οφείλεται και χωρίς να υπάρχει η προσαύξηση της υποτροπής και να εξαιρεθούν από τα πρόστιμα οι τροποποιητικές δηλώσεις.
(β) Να καταργηθεί ή διάταξη που προβλέπει  η παράγραφος β του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 την μη έκπτωση των δαπανών πάνω από 500 € όταν η εξόφληση αυτής δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής διότι είναι τιμωρητική, γραφειοκρατική κυρίως  για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  στις οποίες θα αυξήσει πολύ το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς  που ήδη επιβιώνουν οριακά να οδηγηθούν από τους υπέρογκους φόρους και πρόστιμα στο κλείσιμο.
(γ) Να καταργηθεί η μηνιαία υποβολή των καταστάσεων όλων των συναλλαγών χωρίς όριο. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πρακτικά, δημιουργεί τεράστιο λειτουργικό κόστος χωρίς κανένα ουσιαστικό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εξάλλου η προβλεπόμενη υποβολή ετησίων καταστάσεων με συναλλαγές άνω των 300,00€ καλύπτει ουσιαστικά τον έλεγχο των διασταυρώσεων των συναλλαγών.
(δ) Να καταργηθεί το ισόποσο πρόστιμο της μη υποβολής (απόδοσης) παρακρατούμενων φόρων του άρθρου 59 του Ν.4174/2013.
(ε) Να καθοριστεί επακριβώς στο άρθρο 60 του ν. 4174/2013 ο υποκινητής ή ο συνεργός του φορολογουμένου για διάπραξη αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας στην άμεση διαγραφή όλων των διατάξεων και ρυθμίσεων, που έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στην φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηματικού φορέα, και στην θέσπιση ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου με κεντρικό άξονα την εθνική οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την προώθηση κάθε επενδυτικού και αναπτυξιακού μέτρου.
 
2.    Κατάργηση της διάταξης του Ν.4225/2013 για τα πρόστιμα των 10.550 και αντικατάσταση με εξορθολογισμένο πρόστιμο.
 
Να καταργηθεί το πρόστιμο των 10.550 € του άρθρου 2 του Ν. 4225/2014, που θα επιβάλει το ΙΚΑ, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται εργαζόμενος στις ΑΠΔ/ΙΚΑ και να καθιερωθεί αναλογικό πρόστιμο μόνο όταν η απόκρυψη γίνεται με δόλο και όχι  εκ παραδρομής  λόγω ανθρώπινου ή τεχνικού λάθους.  
 
Πρόταση ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
Μετά την αποδεδειγμένη αποτυχία των υφιστάμενων ρυθμίσεων προτείνουμε την κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την σταδιακή αποπληρωμή τους για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών και περίοδο χάριτος ενός έτους κατά την διάρκεια του οποίου θα καταβάλλονται μόνο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

3.    Ρυθμίσεις πυρόπληκτων δανείων  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι αποφασίσατε να ρυθμίσετε αποκλειστικά τα εγγυημένα δάνεια από το Δημόσιο. Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αφορά δάνεια μη εγγυημένα από το Δημόσιο καθώς και δάνεια που έχουν καταγγελθεί, αλλά οι επιχειρηματίες παρείχαν μόνοι τους εγγυήσεις, χωρίς να επιζητούν την κάλυψη από το Δημόσιο, για λόγους ίσως μεταχείρισης και επειδή οι επιχειρήσεις είναι σε εξαιρετικά δυσμενή θέση από άποψη ρευστότητας, παρακαλούμε όπως η ρύθμιση που θα ισχύσει για τα εγγυημένα να ισχύσει και για τα μη εγγυημένα καθώς και αυτών που έχουν καταγγελθεί, όπως συνέβη και στο παρελθόν που ο υπουργός οικονομικών τροποποίησε την αρχική του απόφαση που αφορούσε μόνο τα εγγυημένα.

Πρέπει να ανακληθούν και να τροποποιηθούν άμεσα όλες εκείνες οι διατάξεις και τα μέτρα, που δεν στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά έχουν στόχο την εξόντωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες φορείς
1.    Επιμελητήριο Μεσσηνίας
2.    Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων
3.    Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Ν. Μεσσηνίας
4.    11ο Περιφερειακό Τμήμα Ο.Ε.Ε. Πελοποννήσου
5.    Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου
6.    Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Μεσσηνίας
7.    Δικηγορικός Σύλλογος Ν. Μεσσηνίας
8.    Ιατρικός Σύλλογος Νομού Μεσσηνίας
9.    Εμπορικοί Σύλλογοι Νομού Μεσσηνίας
10.    Σύνδεσμος Ελαιοτριβέων Ν. Μεσσηνίας
11.    Σύλλογος Μηχανικών Ν. Μεσσηνίας
12.    Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας
13.    Σωματείο επισκευαστικών  Αυτοκινητιστικών και Μηχανικών Ν. Μεσσηνίας
14.    Σωματείο Υδραυλικών Ν. Μεσσηνίας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια