αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημιουργία ενός ισχυρού FUND
29/05/2009
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα: «Δημιουργία ενός ισχυρού FUND»

 

Κύριε Σακελλάρη,

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις προσπάθειες της ΕΤΕπ εν μέσω μιας γενικευμένης οικονομικής κρίσης για τη στήριξη των ΜμΕ ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας, της γνώσης, της έρευνας, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της ενσωμάτωσης σύγχρονων μορφών ενέργειας και στη πράσινη ανάπτυξη.

Οι προσπάθειές σας αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα όπου οι επιχειρήσεις, δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν στενότητα ρευστότητας, αλλά και μια γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καθώς το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ «προσγειώνεται» ενδεχομένως και σε αρνητικό επίπεδο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αναλυτές.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάτω από τις παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες, πολλές επιχειρήσεις βλέπουν τη ζήτηση για τα προϊόντα τους να περιορίζεται, τα αποτελέσματά τους να επιδεινώνονται και τα προβλήματα ρευστότητάς τους να διογκώνονται.

Επιπλέον, θα προκύψουν πιθανότατα ανατροπές μακροπρόθεσμων σχεδιασμών, καθώς η έλλειψη ρευστότητας θα αναβάλλει επενδυτικά προγράμματα και επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν ήδη αποφασιστεί και δρομολογηθεί.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, φιλόδοξες επενδύσεις που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσής τους θα κληθούν να αποδώσουν σε ένα περιβάλλον πολύ δυσμενέστερο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν.

Αναμφίβολα, ένα σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων που θα πληγούν θα είναι οι αποκαλούμενοι «αδύναμοι κρίκοι», δηλαδή οι εταιρίες με αδύναμες βάσεις και ανύπαρκτα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Από την άλλη πλευρά όμως, είναι βέβαιο ότι –κάτω από το βάρος μιας πρωτόγνωρης κρίσης- σε δύσκολη θέση, ή έστω σε «σημείο καμπής» θα βρεθούν και πολλές υγιείς και δυναμικές επιχειρήσεις.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ FUND

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία ενός ισχυρού Fund από την ΕΤΕπ και ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσε, ενδεχομένως να συνοδευτεί από υψηλές αποδόσεις, πέρα από τη γενικότερη συμβολή που θα μπορούσε να έχει στη συνολικότερη οικονομία.

Το νέο αυτό Fund θα μπορούσε να έχει ρόλο:

Πρώτον, στις τοποθετήσεις μέσω αγοράς μειοψηφικών ποσοστών και απόκτησης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε υγιείς επιχειρήσεις, που λόγω της συγκυρίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδότησης.

Δεύτερον, σε τοποθετήσεις κεφαλαίων σε εταιρικά σχήματα που θα μπορούσαν να προέλθουν μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας.

Τρίτον, μειοψηφική συμμετοχή στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε υποσχόμενους επιχειρηματικούς τομείς.

Η λειτουργία του Fund θα μπορούσε να κάνει χρήση όλων των κινήτρων που δίδονται τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο από την Πολιτεία (πχ επιχορηγήσεις 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, δάνεια με εγγυήσεις του Δημοσίου για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, κ.λπ.).

Το Fund δεν θα είναι ανταγωνιστικό με τις τράπεζες. Απλά θα έρχεται να καλύπτει ένα κενό χρηματοδότησης που στην τρέχουσα συγκυρία δυσχεραίνονται να επιτελέσουν τόσο οι τράπεζες, όσο και άλλοι επιχειρηματικοί φορείς (π.χ. χρηματιστήριο).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η επένδυση στο Fund θα μπορούσε –κάτω από προϋποθέσεις- να προσφέρει πολύ υψηλές αποδόσεις σε βάθος χρόνου, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων χαρακτηρίζονται είτε από χαμηλές αποδόσεις, είτε από υψηλό κίνδυνο.Ενδεικτικά αναφέρουμε:

•    Επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων χαμηλότερα του 3% (με πτωτικές τάσεις και πιθανή πρόσθετη φορολόγηση των τόκων)
•    Πολύ υψηλή μεταβλητότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, μετά από μια περίοδο κατακόρυφης πτώσης.
•    Πλαγιοπτωτική πορεία στην αγορά ακινήτων και φόβοι για συνέχιση της συγκεκριμένης τάσης και στο μέλλον.

 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ FUND

Αντίθετα, κάτω από προϋποθέσεις, η δραστηριοποίηση ενός επενδυτικού Fund στην τρέχουσα συγκυρία θα μπορούσε να αποφέρει υψηλές αποδόσεις, καθώς οι τοποθετήσεις του θα γίνουν σε μια περίοδο όπου οι επιχειρηματικές τοποθετήσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν.

Με την προϋπόθεση λοιπόν, ότι ληφθούν οι σωστές επενδυτικές αποφάσεις, τότε η αξία των συγκεκριμένων αυτών τοποθετήσεων θα αυξηθεί σημαντικά, όταν θα «κατακάτσει η σκόνη της κρίσης».

Οι προκλήσεις λοιπόν ενός τέτοιου Fund, είναι:

•    Πρώτον, η εύρεση και άντληση υψηλών κεφαλαίων, με στόχο να μπορεί να επιτελέσει με επάρκεια το έργο του και να προχωρήσει στην απαιτούμενη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου σε αρκετές επιμέρους επενδύσεις.
•    Δεύτερον, η άρτια γνώση των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές όπου το Fund θα τοποθετηθεί με συγκεκριμένες επενδύσεις του.
•    Τρίτον, να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του επενδυτικού και του επιχειρηματικού κοινού, έτσι ώστε το Fund να μπορεί να παίζει βαρύνοντα ρόλο σε εξαγορές, συνεργασίες, συμμαχίες, κ.λπ.
•    Τέταρτο, δημιουργεί ευκαιρίες για συνέργιες με ερευνητικά κέντρα – πανεπιστήμια και αξιόπιστους ιδιωτικούς φορείς που θα αξιολογούν κάθε καινοτόμα ιδέα ή επιχειρηματική πρόταση και την υποστήριξή του από το Fund.
•    Πέμπτο, εξετάζεται η περίπτωση δημιουργίας θερμοκοιτίδας – τεχνολογικό πάρκο για την στήριξη της καινοτομίας.

Κύριε Σακελλάρη,

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητο τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας ιδιαίτερα της περιφέρειας της οποίας οι ΜμΕ δεν απολαμβάνουν με τον ίδιο άμεσο τρόπο τις όποιες ευεργετικές αποφάσεις του Αθηνοκεντρικού κράτους και της Ε.Ε.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας γνωρίζοντας την ευαισθησία του φορέα που εκπροσωπείται σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης θα είναι στη διάθεσή σας να συζητήσει με στελέχη της ΕΤΕπ για την δημιουργία ενός Fund που θα στηρίζει στοχευμένα επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναπτύσσονται στη περιφέρεια της Ελλάδος και σε πρώτη φάση και πιλοτικά στη Μεσσηνία η οποία σύμφωνα με το εθνικό χωροταξικό προορίζεται να παίξει το ρόλο της νοτιότερης πύλης της Ελλάδος στη Μεσόγειο.  Με εκτίμηση


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια