αρχική σελίδα
Παρασκευή, 20 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μεταστέγαση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ Καλαμάτας
10/06/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τους 1. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 2. Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, 3. Πρόεδρο ΑΤΕΙ Καλαμάτας

 

Αξ. Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γνωστό, ότι στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδιασμού  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθούν σαρωτικές αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, με συγχώνευση τμημάτων ή σχολών ομοειδούς επιστημονικού αντικειμένου ή ενσωμάτωση μέρους ενός ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε άλλο ή και κατάργηση σχολών με μηδενικό δείκτη προτίμησης των υποψηφίων κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση του οποίου αναμένεται μέχρι το 2012, μελετάται η ένταξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (ΓΠΑ) ως διακριτής σχολής στο ΕΜΠ, με το αιτιολογικό ότι αν και διαθέτει πληθώρα τμημάτων, χορηγεί ένα μόνο πτυχίο, αυτό του γεωπόνου. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι μονόδρομος...

Υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, αντί να μετατραπεί το ΓΠΑ σε μία συγκριτικά υποβαθμισμένη σε κύρος σχολή του ΕΜΠ (τη σχολή που δεν θα «βγάζει» μηχανικούς) θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω επ’ ωφελεία του πρωτογενούς τομέα, τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει με σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Προϋπόθεση για μια τέτοια ανάπτυξη του ΓΠΑ είναι να συνδεθεί στενά με τον πρωτογενή τομέα, πράγμα που προϋποθέτει τη μετεγκατάστασή του εκτός Αθηνών σε περιοχή με ανεπτυγμένο και σημαντικό πρωτογενή τομέα.

Υιοθετώντας την προσέγγιση αυτή, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ερεύνησε τη σκοπιμότητα και το εφικτό της εγκατάστασης του ΓΠΑ στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ Καλαμάτας και της μετεξέλιξής του σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέσω ειδικής μελέτης τριών έγκυρων επιστημόνων, την οποία  και σας διαβιβάζουμε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης:

Η μετεγκατάσταση τοποθετείται στο πλαίσιο των αλλαγών στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς προβλέπεται ή έχει ήδη επέλθει:

(α) Ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ
(β) Αποδυνάμωση δημόσιων περιφερειακών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (ΑΤΕΙ Καλαμάτας) λόγω μείωσης χρηματοδότησης και μείωσης της εισροής φοιτητών
(γ) Πλήρης αποδοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (π.χ. συνθήκη Μπολώνια)
(δ) Αύξηση Εισροής φοιτητών από χώρες της ΕΕ και Αραβικών χωρών μέσω σχετικών προγραμμάτων π.χ. ERASMUS, μεταπτυχιακών, διδακτορικών κ.λπ.
(ε) Ανάπτυξη της Μεσσηνίας λόγω ποικίλλων έργων π.χ. Ιόνια Οδός, Εθνικός δρόμος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Σπάρτη, ακτοπλοϊκή σύνδεση Λιμένα της Καλαμάτας με την Τέρνα της Λιβύης και Αλεξάνδρεια Αίγυπτος, Εκσυγχρονισμός Σιδηροδρομικού δικτύου και ένταξη της γραμμής Πάτρα – Καλαμάτα στο Δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών, εκσυγχρονισμός διεθνή αερολιμένα Καλαμάτας, με ανταγωνιστικό landing fees για να συμμετέχει στις αερομεταφορές των ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής κ.α.
(στ) καθημερινά 2 πτήσεις της Aegean Airlines (Αθήνα-Καλαμάτα)


Ο τόπος εγκατάστασης του νέου πανεπιστημίου προτείνεται να είναι ο χώρος, όπου στεγάζεται τώρα το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, καθώς οι υπάρχουσες υποδομές θα μπορούν να υποστηρίξουν την λειτουργία του.

Η μετεγκατάσταση του ΓΠΑ στην πόλη της Καλαμάτας θα αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη ανάπτυξης όλου του νομού και της Πελοποννήσου γενικότερα για πολλούς λόγους και ειδικότερα:

  • Η εισροή φοιτητών θα αυξήσει την τοπική ζήτηση και θα δράσει πολλαπλασιαστικά (πολλαπλασιαστής ζήτησης-κατανάλωσης) στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα (υπηρεσίες – ενοικίαση δωματίων). Η ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων θα προσελκύσει περισσότερους φοιτητές ειδικότερα από την ΕΕ και τις Αραβικές χώρες.
  • Την αναβάθμιση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, αφού θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σ’ αυτό τμήματα, με συμπληρωματικά του ΓΠΑ επιστημονικά αντικείμενα και να διασυνδεθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των δύο φορέων.
  • Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις του νομού και της ευρύτερης περιοχής σε κοινές επιχειρηματικές, εκπαιδευτικές, και ερευνητικές δράσεις, την καινοτομία και θα ενδυναμώσει ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία με εξαιρετικό χαμηλό συναλλακτικό κόστος
  • Θα ενισχυθεί η ανάπτυξη του νομού Μεσσηνίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω των δαπανών που θα πραγματοποιούνται από φοιτητές και καθηγητές


Θα βοηθήσει επίσης:

  • στην Αποκέντρωση και Περιφερειακή ανάπτυξη. Το 67% των φοιτητών βρίσκονται στα 2 μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
  • στην ανάπτυξη του γεωργικού αγροτο-διατροφικού τομέα και του κλάδου των τροφίμων. Σε όλες τις προηγμένες χώρες π.χ. Ολλανδία, Ισπανία τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται δίπλα στην πρωτογενή-δευτερογενή τομέα με σκοπό να δημιουργούνται συνέργειες και πολλαπλασιαστικά οφέλη.


Η μετεγκατάσταση του ΓΠΑ εξυπηρετεί επίσης το σχέδιο ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών.

Επί πλέον, η γεωπονική εκπαίδευση θα αναβαθμιστεί γενικότερα, καθώς θα διασυνδεθεί άμεσα με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κάτι που δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να συμβεί όταν σπουδάζουν χιλιάδες φοιτητές γεωπονία, γεωργία, φυτική και ζωική παραγωγή μέσα στην Αθήνα. Ταυτόχρονα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα εξέλιξης του ΓΠΑ που απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα έντονα τα τελευταία χρόνια (π.χ. καταλήψεις, χτίσιμο πόρτας πρύτανη!) κ.λπ. Θα εξασφαλιστεί η συγκράτηση φοιτητών στην Ελλάδα και η προσέλκυση αλλοδαπών. Θα υπάρξει κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και έρευνα αλλοδαπών φοιτητών κυρίως από τις μεσογειακές και βαλκανικές χώρες. Τέλος, θα διευκολυνθεί η λύση στα οικονομικά προβλήματα του ΓΠΑ, καθώς θα υπάρξει εξυγίανση των οικονομικών θεμάτων, ορθολογισμός στην διαχείριση των πόρων, και καλύτερη αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, θα υπάρξει εκμετάλλευση και καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών που υπάρχουν στον νομό Μεσσηνίας και δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης ερευνητικών κέντρων π.χ. γεωργικό μουσείο, κέντρο ελιάς κ.λπ.


Ιδιαίτερα να σημειωθεί το όφελος που θα προκύψει και για το ΑΤΕΙ, σε μια συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή υποβάθμιση και τον κίνδυνο κατάργησης των ΤΕΙ, που δεν συγκεντρώνουν ικανοποιητικό αριθμό σπουδαστών, είναι προφανές: το ΑΤΕΙ θα αναβαθμιστεί, αφού θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σ’ αυτό τμήματα, με συμπληρωματικά του ΓΠΑ επιστημονικά αντικείμενα και να διασυνδεθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των δύο φορέων.

Στη συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε την τεκμηριωμένη πρότασή μας για τη μετεγκατάσταση του ΓΠΑ στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας αναπτύξουμε λεπτομερέστερα την πρότασή μας αυτή.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση,


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια