αρχική σελίδα
Παρασκευή, 20 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο του ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
03/09/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Κυρία Υπουργέ,

Παρά το γεγονός, ότι ο χρόνος διαβούλευσης έχει λήξει, υποβάλλουμε απόψεις για το Σχέδιο του Ν.Α.Ν, θεωρώντας ότι μια διαβούλευση κατά τον μήνα Αύγουστο, τυπικό μόνο και όχι ουσιαστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει. Είναι εύλογο ότι υιοθετούμε πολλές από τις απόψεις κεντρικών συλλογικών φορέων, όπως π.χ. της ΚΕΕΕ, της ΕΣΕΕ κ.λπ. τις οποίες δεν επαναλαμβάνουμε για προφανείς λόγους.

1.- Η πρόβλεψη ίδιας μεταχείρισης (κινήτρων και περιοχών, βαθμολογίας, κ.λπ.) για τις επενδύσεις όλων των τομέων αποτελεί κατά την άποψή μας σημαντική αδυναμία του Ν.Α.Ν. Οι τομείς της οικονομίας  μας βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και έχουν διαφορετικές ανάγκες, που θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν και από τον Ν.Α.Ν. Η σχετική ομοιομορφία δεν βοηθά στην εξειδίκευση των κινήτρων και της εφαρμογής τους ανά Τομέα. Κατωτέρω θα επανέλθουμε στο θέμα στο πλαίσιο του σχολιασμού της περιφερειακής διάστασης του θέματος.

2.- Αν και τα κριτήρια βαθμολόγησης φαίνονται εκ πρώτης όψεως εύλογα, το σημαντικό είναι η τελική βαρύτητα του καθενός (τρόπος υπολογισμού, συντελεστής), που δεν μας είναι απόλυτα γνωστή, αφού υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται να τα συμπληρώνουν ή τροποποιούν. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί χωριστό σύστημα κριτηρίων βαθμολογίας ανά παραγωγικό τομέα, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του κάθε τομέα π.χ. η μεταποίηση και ο τουρισμός δεν έχουν δυνατότητα να ενσωματώσουν στον ίδιο βαθμό καινοτομία (στον Τουρισμό δεν έχει καν επιλυθεί το πρόβλημα «τι συνιστά καινοτομία;»). Εξ άλλου, είναι πολύ δύσκολο για τους αξιολογητές, να διαγνώσουν κατά πόσον μια προτεινόμενη καινοτομία (π.χ. niche - market) είναι πράγματι καινοτομία και μπορεί να τεκμηριωθεί αντικειμενικά ως τέτοια. Υπάρχει ως εκ τούτου, πάντα, ο κίνδυνος της φαινομενικής, και όχι πραγματικής, συνδρομής των κριτηρίων βαθμολόγησης σε ορισμένες μορφές επενδύσεων.

3.- Βασική αδυναμία του Ν.3299/04, όπως ίσχυσε, ήταν η βραχυπρόθεσμη θεώρηση του τι συνιστά ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τα κονδύλια που διατέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι τίποτε άλλο, ακόμη και μεσοπρόθεσμα, παρά μια τεράστια σπατάλη κρατικών πόρων…. Παράδειγμα: όταν στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του, ο νόμος επιχορηγεί ξενοδοχεία στη Ρόδο και την Κω με 55% (συνολικό ποσοστό, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων) και όταν επιτυγχάνει στο διάστημα εφαρμογής του μια αύξηση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών κλινών στο Νότιο Αιγαίο, και μάλιστα σε περιοχές με υπερπροσφορά κλινών, κατά 20.000 κλίνες (μόνο μέχρι τον Οκτώβριο του 2009-Στοιχεία ΕΟΤ), αντιλαμβανόμαστε, ότι το ζητούμενο δεν είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά μια γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων και μια βραχυπρόθεσμη θετική επίδραση σε ορισμένα μεγέθη (π.χ. ετήσιο εισόδημα-απασχόληση), που να οφείλεται κυρίως στη διαδικασία ανέγερσης (οικοδομή, υλικά) και όχι στη λειτουργία της επένδυσης. Κι αυτό, γιατί το Υπουργείο ήταν ασφαλώς σε θέση να γνωρίζει, ότι η ζήτηση κλινών δεν αυξάνεται με τέτοιους ραγδαίους ρυθμούς και ως εκ τούτου οι νέες μονάδες –στην καλύτερη περίπτωση και χωρίς τις σημερινές συνθήκες τουριστικής κρίσης- απλά θα οδηγούσαν κάποιες παλαιότερες εκτός αγοράς, χωρίς ουσιαστικά να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ αντίθετα μάλιστα συμβάλλουν στην αστικοποίηση της υπαίθρου και την υποβάθμιση των τουριστικών πόρων. Κατά συνέπεια, μια τέτοια αντίληψη, που το Σ.Ν δεν φαίνεται να αποκλείει εκ των προτέρων, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποκλειστεί, διότι απλά οδηγεί σε σοβαρά και μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
 
4.- Δεν είναι σαφής η δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής κινήτρων και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω και μάλιστα ρητά.

5.- Η νέα διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης δεν φαίνεται πράγματι απλοποιημένη. Η συγκριτική αξιολόγηση δεν είναι καν κατά τη γνώμη μας εφικτή, λόγω των πολλών διαφοροποιήσεων των επενδύσεων, ακόμη και των ομοειδών. Επί πλέον δεν επιτρέπει στους επενδυτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων την τύχη της αίτησής τους και να προγραμματίσουν τις επενδυτικές δράσεις τους. Η συσσώρευση των αιτήσεων σε δύο στάδια υποβολής δημιουργεί συνωστισμό και δεν επιτρέπει σε ώριμες επενδύσεις να προωθηθούν γρήγορα. Θα πρέπει οι αιτήσεις να μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε μέσα στο έτος ή σε μικρά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αξιολόγηση συνεπάγεται κι αυτή καθυστέρηση, ενώ δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα μεροληψίας. Προϋπόθεση είναι η πολύ εξειδικευμένη (ανά τομέα και μορφή επένδυσης) τεχνογνωσία, που θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί και «προς τα έξω».

6.- Ως προς την Περιφερειακή Διάσταση, θεωρούμε σκόπιμη (όπως ήδη σημειώσαμε) μία διάκριση των περιοχών κινήτρων ανά παραγωγικό τομέα, που θα απέκλειε εκ των προτέρων επενδυτικές δραστηριότητες σε υπερεπάρκεια σε συγκεκριμένες περιοχές και θα κατεύθυνε τα κίνητρα σε περιοχές με υστέρηση ή πρόσθετα περιθώρια ανάπτυξης του συγκεκριμένου παραγωγικού κλάδου και φυσικά με σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα ενίσχυε επίσης ιδιαίτερα την εγκατάσταση επενδύσεων σε οργανωμένους τομεακούς υποδοχείς π.χ. ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι οι περιοχές με δυνατότητα αξιοποίησης συστήματος συνδυασμένων μεταφορών και γεωγραφική εξωστρέφεια προς νέες αγορές (όπως π.χ. η Καλαμάτα και γενικά η Μεσσηνία) θα πρέπει να μπορούν να ενισχυθούν με κίνητρα για τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό παραγωγικές μονάδες (π.χ. υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ.)

7.- Θεωρούμε ότι το 25% της ίδιας συμμετοχής είναι μικρό ποσοστό και θα πρέπει να αυξηθεί, πλην, όμως, όπως συνέβαινε και στον Ν.2601, να μπορεί να προέρχεται και από δανεισμό, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γεγονός, που θα πρέπει να συνυπολογίζεται κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.

8.- Η άποψή μας είναι ότι ο αναπτυξιακός νόμος θα πρέπει μεταξύ άλλων να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ  παραγωγικών τομέων και κλάδων, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από ένα τομέα (μονοκαλλιέργεια) ή ακόμη και κλάδο, που τόσα προβλήματα μας έφερε στο παρελθόν (π.χ. Βόρεια Ελλάδα) αλλά και σήμερα επιφυλάσσει σε περιοχές της Χώρας μας. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει την ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για τους προωθούμενους στην κάθε περιοχή τομείς.

Κατά συνέπεια, είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητο, με ευθύνη της Περιφέρειας να εκπονούνται σε ετήσια βάση μελέτες βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των ανεπτυγμένων κλάδων των διαφόρων περιοχών (π.χ. για τη Μεσσηνία τέτοιοι κλάδοι θα ήσαν τα ελαιοτριβεία και τα τουριστικά καταλύματα) και σύμφωνα με τις μελέτες αυτές να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Α.Ν, όπως π.χ. να αναστέλλονται ενισχύσεις σε επενδύσεις κλάδων με υπερπροσφορά και μεγάλο βαθμό διασποράς σε ΜΜΕ ή να ενισχύονται καθοριστικά δράσεις συνένωσης δυνάμεων (συγχωνεύσεις, κοινοπραξίες), ώστε οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν, λόγω υπερπροσφοράς, να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να εισάγουν στη λειτουργία τους τεχνολογίες, καινοτομία, οικονομίες κλίμακας και δράσεις εξωστρέφειας απαραίτητες για την επιβίωσή τους στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον της εποχής μας.

Με τον τρόπο αυτό, οι ενισχυόμενες επενδύσεις και οι μορφές ενίσχυσής τους θα εντάσσονται στο συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της κάθε συγκεκριμένης περιοχής και θα προσαρμόζονται προς τις πραγματικές ανάγκες της, κάτι που θα μπορούσε πιο εύκολα να επιτευχθεί με την προτεινόμενη ανωτέρω (στοιχ. 1, 2 και 6) διακριτή διάθρωση των κινήτρων ανά Τομέα, οπότε και η «περιφερειοποίηση» των προβλέψεων του Ν.Α.Ν στην πράξη θα ήταν πιο εφικτή.

Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια