αρχική σελίδα
Τρίτη, 17 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα – ΕΛΛΑΔΑ φιλική προς τις επιχειρήσεις
08/12/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

 

Κύριε Γενικέ,

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας από 25 Νοεμβρίου 2010, θέτουμε υπόψη σας τις απόψεις μας αναφορικά με τα σημαντικότερα εμπόδια στην δημιουργία και λειτουργία των επιχειρήσεων:

1. Αυτή τη στιγμή το πρώτο και κύριο πρόβλημα των επιχειρήσεων και δη των ΜμΕ είναι η έλλειψη ρευστότητας, που οφείλεται κυρίως στην αναστολή (στην πράξη) των χρηματοδοτήσεων εκ μέρους των Τραπεζών, αλλά και στην αδυναμία εκπλήρωσης των μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υποχρεώσεις των, αφού η κρίση έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγής. Οι Τράπεζες προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τη δική τους θέση, κατόρθωσαν ακόμη και προγράμματα στήριξης των ΜμΕ (όπως π.χ. ο πρώτος κύκλος του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ) να τα χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουν δάνεια, που είχαν ήδη χορηγήσει, χωρίς περαιτέρω πραγματικές θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει τον διαπραγματευτικό της ρόλο κατά τη χορήγηση ωφελημάτων προς τις Τράπεζες, ώστε να εξασφαλίσει δέσμευση απόδοσης των ωφελημάτων αυτών στην Παραγωγή και δη στις ΜμΕ.

2. Στις συναλλαγές του Δημοσίου με επιχειρήσεις παρατηρούμε: α) καθυστέρηση στην επιστροφή του ΦΠΑ και μη πραγματοποίηση συμψηφισμού, όταν οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, καλούνται να καταθέσουν έγκαιρα τον ΦΠΑ και β) καθυστερήσεις πληρωμών προς τις επιχειρήσεις, που παρέχουν στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ αγαθά ή υπηρεσίες, οι οποίες συνήθως οφείλονται στην μη εγγραφή στον τρέχοντα Π/Υ ή στη μη χρηματοδότηση των αντίστοιχων κωδικών των Π/Υ εκ μέρους του ΥΠΟΙΚ, αν όχι σε αδιαφορία. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν είναι λύση. Και τα δύο αυτά προβλήματα, ευθύνονται επίσης σοβαρά για την ανύπαρκτη ρευστότητα των επιχειρήσεων και ναρκοθετούν την εκ μέρους τους διατήρηση των θέσεων εργασίας και τελικά την επιβίωσή τους.

3. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων και δη των ΜμΕ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου διέπεται από ακραίες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να απαιτείται χρήμα και χρόνος καθώς και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, που να εξασφαλίζει κάθε φορά την πληρότητα των υποβαλλόμενων προσφορών, κάτι που οι ΜμΕ τουλάχιστον αδυνατούν να εξασφαλίσουν. Με τον τρόπο αυτό, δυσχεραίνεται η συμμετοχή των ΜμΕ στους διαγωνισμούς, ενώ όσες τελικά συμμετέχουν ταλαιπωρούνται από την γραφειοκρατία. Ακόμη, πολλές φορές συναντάμε διαγωνισμούς με προδιαγραφές και γενικά απαιτήσεις απαρχαιωμένες ή ανορθολογικές. Τέλος, ο χρόνος που στην πράξη απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα μεγάλος επί ζημία και των επιχειρήσεων και του Δημοσίου.

4. Όσον αφορά στις εξαγωγές, οι διαδικασίες πραγματοποίησης εξαγωγών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος, που μοιραία επιρρίπτεται στην τιμή. Ακόμη, θα πρέπει να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας των τελωνείων και να εκσυγχρονιστεί η δομή λειτουργίας τους και οι υποδομές τους.

5. Το κόστος για εισφορές υπέρ τρίτων επί των ναύλων μεταφοράς υπερβαίνει το 14% (πέραν του ΦΠΑ), συνίσταται δε σε επί μέρους δαπάνες άχρηστες, αδικαιολόγητες ή ξεπερασμένες, όπως π.χ. επίναυλος τέλη υπέρ λιμένων, υπέρ λεμβούχων κ.ο.κ. Έτσι έχουμε αύξηση τιμών στον καταναλωτή και μείωση ανταγωνιστικότητας. Και στο σημείο αυτό, θα πρέπει οι ισχύουσες εισφορές να επανεξεταστούν και το κόστος τους να περιοριστεί.

6. Η εφαρμογή των φορολογικών κανόνων στις επιχειρήσεις είναι υπέρμετρα γραφειοκρατική και τυπολατρική. Οι σχετικές με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων διαδικασίες θα πρέπει να επανεξεταστούν πλήρως ώστε να προωθηθεί ένα νέο απλουστευμένο και διαυγές σύστημα, που δεν θα παρέχει έδαφος για συναλλαγή και διαφθορά και δεν θα προκαλεί αβεβαιότητα στους επιχειρηματίες.

7. Η διατήρηση κλειστών επαγγελμάτων λειτουργεί ως εμπόδιο στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά και επιβάλλει στην πράξη πρόσθετο κόστος στις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ΚΒΣ θα πρέπει να συμπτυχθεί σε σελ. χαρτί Α4 και σε γλώσσα κατανοητή από τους Έλληνες επιχειρηματίες και πολίτες.

8. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων συναντά πληθώρα εμποδίων, που συνίστανται στην υποχρέωση λήψης προηγούμενων αδειών και λειτουργικής αδειοδότησης από πλήθος συνήθως φορέων:

  • Πρώτα-πρώτα δεν έχει ολοκληρωθεί σε ολόκληρη τη Χώρα ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ώστε να γνωρίζει ο νόμιμος επιχειρηματίας ποιάς μορφής επιχείρηση επιτρέπεται πού, κι αυτό δεν αφορά μόνο τις εκτός σχεδίου περιοχές αλλά και τις πόλεις και τους οικισμούς. Έτσι, είναι δυνατόν να προγραμματίσει επένδυση σε ακατάλληλο από την σκοπιά των χρήσεων γης ή άλλων όρων γήπεδο ή οικόπεδο. Επί πλέον, όταν προωθείται χωροταξικός σχεδιασμός, αυτός δεν λαμβάνει συχνά υπόψη του τα δικαιώματα, που έχουν ήδη δημιουργηθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού, που άλλαξε το όριο αρτιότητας ακόμη και των επενδύσεων, που είχαν ήδη υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με βάση τα κίνητρα και τις διαδικασίες των πυρόπληκτων νομών, όπως ο δικός μας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει θεραπευθεί…
  • Οι απαιτούμενες σε προκαταρκτικό επίπεδο άδειες και εγκρίσεις είναι πολλές και συχνά άχρηστες (π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ενοικιαζόμενα δωμάτια εντός σχεδίου ή οικισμού), προϋποθέτουν πολλές και δαπανηρές μελέτες, ελέγχονται συχνά χωρίς ομοιόμορφα και διαφανή κριτήρια και χωρίς δεσμευτικές προθεσμίες έγκρισης ή απόρριψης. Το όλο πλέγμα των απαιτούμενων για την εγκατάσταση επενδύσεων αδειών/ εγκρίσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί με κατεύθυνση να περιοριστεί ο αριθμός και οι απαιτήσεις καθώς και ο αριθμός των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Τα απαιτούμενα για την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων δικαιολογητικά είναι πολλά και προκαλούν πρόσθετη απώλεια χρόνου και κόστος. Εξάλλου, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών, είτε δεν πραγματοποιείται, είτε προϋποθέτει πρόσθετη καθυστέρηση για τον επιχειρηματία.

    Θεωρούμε, ότι η Χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει το υπόδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να αναθεωρήσει πλήρως το πλέγμα των εγκρίσεων και της αδειοδότησης των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων εκσυγχρονισμού ή επέκτασης) προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, της διαύγειας και της σύντμησης του απαιτούμενου χρόνου.

9. Σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται στις νόμιμες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που τους ασκούν όσοι έμποροι για άδηλους λόγους δεν τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία (περί αλλοδαπών, φορολογική, εργασιακή, τελωνειακή, νόμιμο ωράριο κ.λπ.). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εκατοντάδες κινέζικα καταστήματα, που πλέον ανοίγουν και στις επαρχιακές πόλεις και λειτουργούν ανεμπόδιστα, χωρίς να τηρούν το νόμιμο ωράριο, χωρίς να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, παραβιάζοντας συχνά τις φορολογικές και τελωνειακές τους υποχρεώσεις. Το Επιμελητήριό μας έχει πλειστάκις απευθυνθεί στις αρχές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο χωρίς να επιτύχει τους νομίμους εκείνους ελέγχους και τη διαπίστωση των παραβάσεων, που στην πράξη συνιστούν τους λόγους για τους οποίους τα εν λόγω καταστήματα ανταγωνίζονται με τόση επιτυχία τους νόμιμους εμπόρους… Η εκ μέρους τους εξοικονόμηση κόστους είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφού, ως γνωστόν, η νομιμότητα κοστίζει! Το ίδιο ισχύει και για το παραεμπόριο εκ μέρους διαφόρων ομάδων π.χ. μεταναστών, τσιγγάνων κ.λπ. είτε σε εμπορικά σημεία των πόλεων και αρτηριών, είτε σε εορτές και πανηγύρεις: απαιτείται επαγρύπνηση των αρχών για την επιβολή της νομιμότητας και την προστασία των καταναλωτών, αλλά και των νομίμων εμπόρων.

10. Το ωράριο των καταστημάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες των περιοχών. Δεν επιτρέπεται τουριστικές περιοχές να μην έχουν ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές και αργίες, με την επίκληση γραφειοκρατικών και όχι ουσιαστικών λόγων.

11. Πρόσθετο κόστος αλλά και απώλεια αγορών προκαλείται στις επιχειρήσεις από την εγκληματικότητα, τις καταχρηστικές κινητοποιήσεις και γενικά την άσκηση δικαιωμάτων διαφόρων κλάδων εργαζομένων χωρίς μέριμνα για το γενικότερο συμφέρον. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, όπου μία ομάδα πενήντα ατόμων, όταν διαμαρτύρεται μπορεί διαλύσει τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας μας ή να κλείσει οδικούς άξονες, Λιμάνια, Αεροδρόμια, το Κέντρο της Αθήνας κ.α.. Το Κράτος οφείλει να διαμορφώσει ένα σύνολο κανόνων, αλλά και να οργανώσει τους αναγκαίους μηχανισμούς, που θα διαπιστώνουν αμέσως την τυχόν καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων και θα παρεμβαίνουν με νόμιμο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται η κινητοποίηση και στοχοποίηση άλλων φορέων. Να υπενθυμίσουμε την παρέμβαση του Επιμελητηρίου μας δικαστικά, κατά την μεγάλη απεργία των τελωνειακών, όταν οι εξαγωγές της περιοχής μας και των άλλων περιοχών είχαν κυριολεκτικά ανασταλεί. Τέτοιες κινητοποιήσεις, πέραν των κινδύνων για τα ίδια τα προϊόντα, καθιστούν τις εξαγωγές μας αναξιόπιστες και επομένως τις ναρκοθετούν. Η πρόληψη και παρεμπόδιση των καταχρηστικών πρακτικών είναι ευθύνη του Κράτους.

12. Τέλος, θα αναφερθούμε σε μια πάγια πρότασή μας, που θα επέλυσε πολλά από τα σημερινά εμπόδια: στη μετατροπή των Επιμελητηρίων σε one stop shops για τις επιχειρήσεις στο στάδιο και της δημιουργίας και της λειτουργίας τους. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής δεν έχει κανένα κόστος για το Κράτος, επειδή τα Επιμελητήρια έχουν τις υποδομές και λειτουργούν με ιδίους πόρους.

Οι προτάσεις μας έχουν στόχο να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δράσης, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα της να λειτουργεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον χωρίς υπέρβαρη και διαβρωμένη γραφειοκρατία και μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς εμπόδια, απόλυτα σαφές, σταθερό και διεθνώς ανταγωνιστικό.


Με εκτίμηση,


Γεώργιος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια