αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημόσιες προμήθειες στη Νότια Κορέα
11/10/2012
ΠΗΓΗ:ΟΕΥ

Οι προμήθειες της κεντρικής κυβέρνησης, των δημόσιων οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κορέα γίνονται μέσω ενός οργανισμού, με την επωνυμία Public Procurement Service (PPS). Μέσω του οργανισμού αυτού προκηρύσσονται οι προμήθειες αγαθών άνω των 100.000 δολαρίων και τα κατασκευαστικά έργα άνω των 3.000.000. Για μικρότερα ποσά η διαδικασία διενεργείται από τους ίδιους τους δημόσιους οργανισμούς. Εξαιρούνται οι προμήθειες του Υπουργείου Άμυνας. Οι δημόσιες προμήθειες αντιστοιχούν στο 10% περίπου του κορεατικού ΑΕΠ.

Στις αρμοδιότητες του PPS συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση των κρατικών αποθεμάτων βασικών πρώτων υλών, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά σε περιόδους κρίσεων. Για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, το PPS έχει δημιουργήσει ένα είδος καταστήματος, από το οποίο οι φορείς του δημοσίου μπορούν να τα προμηθεύονται άμεσα και χωρίς διαγωνισμό.

Επιπλέον, το PPS έχει την ευθύνη λειτουργίας ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διενέργεια δημοσίων προμηθειών, με την επωνυμία KONEPS (Korea Online e-Procurement System), το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με την εξαίρεση του Υπουργείου Άμυνας και ορισμένων δημοσίων οργανισμών που έχουν αναπτύξει δικά τους εξειδικευμένα συστήματα.

Μέσω του KONEPS έχουν τυποποιηθεί οι διαδικασίες προμηθειών και δημιουργήθηκε μια μεγάλη βάση δεδομένων, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για προϊόντα, τιμές, προμηθευτές και πελάτες. Με το KONEPS έγινε εφικτή η εξασφάλιση διαφάνειας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η μείωση του κόστους και η επιτάχυνση των διαδικασιών των προμηθειών του δημοσίου.

Στο σύστημα συμμετέχουν 38.000 φορείς και είναι καταγεγραμμένοι 140.000 προμηθευτές, εκ των οποίων το 2% είναι επιχειρήσεις από το εξωτερικό. Μέσω του KONEPS πραγματοποιείται το σύνολο των προμηθειών της κεντρικής κυβέρνησης και ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των προμηθειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι προμηθευτές με μία και μόνη εγγραφή στο KONEPS μπορούν να εξασφαλίσουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους διαγωνισμούς από οποιοδήποτε φορέα. Μετά την ταυτοποίησή τους, με τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής, όλα τα στάδια των προμηθειών πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό, η εγγραφή στο σύστημα, η δημοσίευση, η σύναψη του συμβολαίου και η πληρωμή διενεργούνται μέσω του διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται καμία προσωπική επαφή. Χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας του συστήματος είναι ότι οι πληρωμές διενεργούνται εντός 4 ωρών σε σύγκριση με δύο εβδομάδες από το κλασικό σύστημα.

Αν και θεωρητικά πρόκειται για ένα εξαιρετικά προηγμένο και διαφανές σύστημα, στην πράξη, η συμμετοχή των ξένων επιχειρήσεων είναι δυσχερής. Η εγγραφή ξένων επιχειρήσεων πρέπει να γίνει στην κορεατική γλώσσα και για την απαιτούμενη ταυτοποίηση του προμηθευτού απαιτείται η ύπαρξη αντιπροσώπου στην Κορέα. Πέραν τούτου οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην κορεατική γλώσσα. Δημοσίευση στην αγγλική γλώσσα γίνεται μόνο για τις περιπτώσεις που καλύπτει η Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Στην πράξη συχνά χρησιμοποιείται η πρακτική της διαμόρφωσης των προδιαγραφών και των όρων των προκηρύξεων κατά τρόπο που να ευνοεί κορεατικές επιχειρήσεις και προϊόντα.

Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι η Κορέα φροντίζει να τηρεί τις προβλέψεις της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Προμήθειες. Όμως, στην πράξη, πληθώρα προβλημάτων κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο στην Κορεατική γλώσσα. Επίσης, συχνά οι προδιαγραφές και οι όροι των διαγωνισμών διαμορφώνονται κατά τρόπο που ευνοούν τις κορεατικές επιχειρήσεις. Συχνά η Κορέα θέτει ως προϋπόθεση τη συνεργασία με κορεατικές επιχειρήσεις, με στόχο να επιβάλλει έμμεσα τη μεταφορά τεχνολογίας. Τελικά, αν και θεωρητικά δεν απαιτείται, στην πράξη ο μόνος τρόπος συμμετοχής σε κορεατικές δημόσιες προμήθειες, είναι μέσω της συνεργασίας με κορεατική επιχείρηση ή με το άνοιγμα θυγατρικής στην Κορέα.

Τα όρια για την υπαγωγή των κορεατικών δημοσίων προμηθειών στη Συμφωνία του ΠΟΕ καθορίζονται σε ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) του ΔΝΤ και είναι:

  • Για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών 130.000 ΕΤΔ για το στενό δημόσιο τομέα, 200.000 ΕΤΔ για τις προμήθειες αγαθών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 400.000 ΕΤΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση.
  • Για τις κατασκευές το αντίστοιχο ποσό είναι 5.000.000 ΕΤΔ
  • Ένα ΕΤΔ υπολογίζεται σε 1,2 Ευρώ.

Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας προβλέπει καθεστώς που υπερβαίνει την αντίστοιχη συμφωνία του ΠΟΕ και επιπλέον εισάγει διαδικασία επίλυσης διαφορών. Επίσης, με βάση τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου εισάγεται και η περίπτωση των κατασκευαστικών έργων BOT (Build-Operate-Transfer), με όριο 15.000.000 ΕΤΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ή για δημόσια έργα στην ιστοσελίδα www.pps.go.kr/english . Πληροφορίες για το κορεατικό σύστημα δημοσίων προμηθειών έχουν αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο ΑΓΟΡΑ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια