αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑI ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ CLUSTERS
04/08/2011
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Νέο πρόγραμμα για τη δικτύωση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τον τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί-Clusters» υλοποιεί το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των υποψηφίων «Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών-Clusters». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Επισημαίνεται ότι τα Clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παροχών υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε σχετικούς και σχετιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων θεσμικών φορέων (για παράδειγμα, πανεπιστήμια, υπηρεσίες προτυποποίησης και εμπορικές ενώσεις), σε ιδιαίτερους τομείς που ανταγωνίζονται, αλλά και που συνεργάζονται και έχουν, συνήθως, οριζόντια ή κάθετη διάσταση.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή σε καθένα από τα cluster μεταποίησης που ενδεχομένως προκύψουν μετά την απαιτούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή φορείς, απαιτείται να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο - αίτηση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.ggb.gr και να το υποβάλουν με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις tsagrisd@ypan.gr ή rekkas_t@ypan.gr, έως τις 15-06-2011 και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στα γραφεία της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΝ, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια