αρχική σελίδα
Κυριακή, 29 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ Γ.Ε.ΜΗ.
22/11/2012
ΠΗΓΗ:Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την Υ.Α. Κ1-941 / 2012 (ΦΕΚ  1468 Β'/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798 /2012(ΦΕΚ 2660 Β΄/1-10-12) οι  επιχειρήσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., αστικοί συνεταιρισμοί, υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011, οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία απογραφής είναι υποχρεωτική. Αν o υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, µε την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας www.messinianchamber.gr (ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ) ή επικοινωνήστε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στα τηλ. 2721062200, 62225, 62218 και e-mail: gemi@messinianchamber.gr.

Γραφείο Τύπου

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια