αρχική σελίδα
Κυριακή, 29 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

‹‹Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών››
24/09/2014
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24/9/2014

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενημερώνει τους Δικαιούχους του προγράμματος ‹‹Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών››, ότι σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης των έργων με Α.Π. 7775/1991/Α2, 7774/1990/Α2, 7772/1988/Α2 & 7778/1994/Α2 καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου-υπηρεσιών είναι η 30/10/2014.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί, να έχει υποβληθεί το αίτημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε έντυπη μορφή, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα και να έχει εκδοθεί και η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση (όπου αυτή απαιτείται).

Εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να συνεχίσει το έργο της, αλλά η ολοκλήρωσή του δεν είναι δυνατή μέχρι τις 30/10/2014, θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλλει αίτηση τρίμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της.

Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr και στη συνέχεια να αποσταλεί σε έντυπη μορφή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται πλέον να υλοποιήσει το έργο της θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα απένταξης, το οποίο θα προσκομίσει με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης Ν 1599/86 σφραγισμένης και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Γραφείο Τύπου

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια