αρχική σελίδα
Τρίτη, 24 Μαϊου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ψηφιακό Aλμα - Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
06/06/2018
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

Ψηφιακό Aλμα  [4/6/2018]

 Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης : Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

·         έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017

·         διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση  Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.  Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Περίοδος Υποβολής Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 Λήξη Υποβολών:  17 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

·         Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

·         Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

·         Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

·         Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

·         Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

·         Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

·         Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

·         Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

·         Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

·         Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 

·         2 τουλάχιστον γλώσσες 

·         Mobile responsive

·         Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

·         Υπηρεσίες που αφορούν σε:

·         φιλοξενία (hosting, collocation)

·         σύνδεση στο διαδίκτυο

·         ψηφιακήδιαφήμιση (google ads, facebook ads)

·         ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

·         ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

·         μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 

·         από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

·         από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

·         από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α) 

 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Επιμελητήριο Μεσσηνίας :http://www.messinianchamber.gr

ΕΦΕΠΑΕ & Περιφερειακών Μονάδων του: http://www.efepae.gr

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Τηλ. 801 11 36 300  infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.grwww.espa.gr

Link : www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=

 

 

Συνημμένα Αρχεία

4/6/2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_prokyrh3h_alma.pdf

4/6/2018

Σύνοψη Δράσης

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_alma_synopsh.pdf

4/6/2018

Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180604_alma_infographic.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PsifiakoAlma_F28678.pdf

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια