αρχική σελίδα
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»
08/07/2021
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Επιλογή Στελέχους Υποστήριξης ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,

Συνδικαιούχου της Πράξης: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, ήτοι έως 23/09/2022. Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου αφορά σε:

 

- Ένα (1) άτομο Τεχνικής κατεύθυνσης με επιπλέον αποδεδειγμένες γνώσεις Οικονομίας / Διοίκησης / Διαχείρισης, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη Διαχείριση & Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, κατά προτίμηση σε δημόσιους φορείς.

 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται μέχρι τη λήξη του Έργου ήτοι έως 23/09/2022, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%,των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

 

Το αντικείμενο της Σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα Τ.Κ. 24133, μέχρι την 19/07/2021 και ώρα 14.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ομάδας Έργου» της Πράξης με τίτλο: “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κ. Γιαννιό Καλλικράτη και κα. Αναστασία Βασιλοπούλου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας τηλ. 27210 62200, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 16.00, καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (http://www.messinianchamber.gr), όπου και θα βρουν αναρτημένη την πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά της έντυπα.

Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Παραρτήματα αυτής.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
E_F20039.M.PROSKLISIEKD.ENDIAF.SMEOPENMALLTRIFYLIASsign.pdf
Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων 22 7 2021 .pdf
Πίνακας των υποψηφίων 19 7 21

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια