αρχική σελίδα
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αυτοαπογραφή Ανώνυμων Εταιρειών στο ΓΕΜΗ
02/07/2012
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Τo Επιμελητήριο Μεσσηνίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις-μέλη του, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 ότι οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής :
1. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 02/07/2012 έως 30/09/2012
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr.
Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (www.messinianchamber.gr). Στην ίδια εγκύκλιο στην Ενότητα Παραρτήματα προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτο-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων εντός πέντε (5) μηνών από την 02/07/2012.
Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, κάθε μελλοντική συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων).
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει την συνημμένη αίτηση προσκομίζοντας και τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, για Α.Ε.:
1. Το Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.
2. Πρακτικό της Γ.Σ. που αποφάσισε την κωδικοποίηση.
3. Πρακτικό της Γ.Σ. που εξέλεξε τα Μέλη του Ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικό του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και για τον ορισμό νομίμων εκπροσώπων.
5. Πρακτικό του Δ.Σ. για ορισμό των νομίμων εκπροσώπων (εάν έγινε σε διαφορετική από την προηγούμενη συνεδρίαση).
6. Πρακτικό της τελευταίας Τακτικής Γ.Σ.
7. Πρακτικό συνεδριάσεων αρμοδίων οργάνων με την εκλογή ελεγκτών χρήσης 2011.
8. Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης Γ.Σ. για τη λύση της εταιρείας.
9. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρησή τους αρχή (Περιφερειακές Ενότητες ).
Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια