αρχική σελίδα
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
07/02/2020
ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

β) Γάλα.

γ) Αυγά.

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

ε) Ζωοτροφές.

στ) Δημητριακά.

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

η) Οίνος.

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 100.000,00 €

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 599.999,99 €

-  Η ένταση ενίσχυσης για την Δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

- Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1., υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

 

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.890.000 €

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD / LEADER ) του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή:

Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας

Δημοτική Κοινότητα Άργους

Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων

Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως εκτός περιοχής Μηλιάς

Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Θάνα της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Πελάγους της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Περθωρίου της Δ. Ε. Τρίπολης

Τοπική Κοινότητα Σκοπής της Δ. Ε. Τρίπολης

Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου

Περιοχή Βελινιάτικα της Τοπικής Κοινότητας Άσσου

Οι περιοχές Άγιος Κοσμάς, Δάφνη, Ι. Μ Αγίας Τριάδος, Κάτω Εξαμίλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Θυμαριώνα, Πανόραμα της Δ.Ε Κορίνθου

 

Οι περιοχές Μονή Ταξιαρχών, Άνω Αλμυρή, Θυμέλη, Νέα Αλμυρή, Ντράσσα, Αρακούκια της Δ.Ε. Σαρωνικού της Π.Ε. Κορινθίας.

 

Οι περιοχές Άγιος Βλάσσης, Μονή Αγίας Μαρίνης, Άγιος Πέτρος, Ήλιος της Δ.Ε. Σολυγείας της Π.Ε. Κορινθίας

 

Η Μονή Οσίου Παταπίου της ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας της Π.Ε. Κορινθίας

 

Η Μονή Φενεού της ΔΕ Φενεού της Π.Ε . Κορινθίας

 

Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, η 5η Φεβρουαρίου 2020.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ, η 4η Μαϊου 2020 και ώρα 13:00.

 

Επιλέξιμες δαπάνες (αναφέρουμε ενδεικτικά)

αα) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας

αβ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

αγ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων

αδ) Αγορά καινούργιων οχημάτων

αε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας

αστ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης

αζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας

αη) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κτλ

για περισσότερες λεπτομερείς συνημμένος ο αναλυτικός οδηγός της πρόσκλησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DRASI4_F26106.2.1.pdf

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια