αρχική σελίδα
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τήρηση του Ειδικού Εξαγωγικού Μητρώου σε προαιρετική βάση
01/04/2013
ΠΗΓΗ:Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας  κάνει γνωστό στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012, άρθρο 35, 43, (ΦΕΚ 86/11-4-12, Α΄ Τεύχος), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με την υπ'αρ. 3/11-3-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, αποφασίστηκε η τήρηση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων σε προαιρετική βάση, με κύριο στοιχείο την απλούστευση της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που θα απαιτούνται για την καταχώρηση σε αυτό (αίτηση και ταμειακή ενημερότητα).

Με αυτόν τον τρόπο, θα διατηρηθεί η βάση δεδομένων με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τα εξής οφέλη:

  • την καταχώρησή τους στονΟδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων
  • τη διευκόλυνσηεύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις στο εξωτερικό
  • την παροχή μελλοντικών υπηρεσιώνγια καλύτερη διευκόλυνση των εξαγωγών τους

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου η Τελωνειακή Αρχή και η εξαγωγική επιχείρηση, παρά την ύπαρξη του ανωτέρω Νόμου, απαιτούν νέα εγγραφή, τριετή ανανέωση, ανανέωση και σφράγιση κάρτας για το τρέχον έτος ή έκδοση πιστοποιητικού με την εξαγωγική τους δραστηριότητα, η Υπηρεσία μας προκειμένου να διευκολύνει στην ολοκλήρωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, θα τηρεί τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (παράβολο δημοσίου, συστατική επιστολή, κλπ.), σύμφωνα με τον προηγούμενο Νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, κα. Σιμπέλ Αμέτ (E-mail: sibel@messinianchamber.gr, Τηλ. 27210 62225. fax: 27210 82741)

  • Συνημμένο έγγραφο:

« Αίτηση/δήλωση εξαγωγικής δραστηριότητας και καταχώρησης της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων»

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια