αρχική σελίδα
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότητα
13/04/2010
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επιστολή του Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς 1. την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 2. τον Υπουργό Οικονομικών 3. την Πρόεδρο & Γεν. Δ/ντρια ΟΑΕΠ 4. τον Πρόεδρο ΤΕΜΠΜΕ 5. Γεν. Γραμμ. Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η Χώρα, κατά κοινή ομολογία ειδικών και πολιτικών αλλά και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, πρέπει πλέον, να επαναπροσδιορίσει, μέσα στην γενικότερη αναστάτωση, που επικρατεί, τη στρατηγική της για έξοδο από τη κρίση και για ανάπτυξη. Τα παραδοσιακά μοντέλα της χρησιμοποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας και της αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης, ως μοχλών ανάπτυξης, είναι  καλά, όταν υφίστανται εισοδήματα και παραγωγή πλούτου. Όταν δηλαδή υφίστανται εισροές πρωτογενούς εισοδήματος, προκειμένου να ανακυκλωθούν και να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα  στην Αγορά και στην ανάπτυξη.

Οικονομολόγοι, τράπεζες και παράγοντες της αγοράς συμφωνούν ότι το μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας θα πρέπει να αλλάξει…. Συμφωνούν ότι αντί αυτή να βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική κατανάλωση και στην αγορά κατοικίας, θα πρέπει πλέον να στηριχτεί στη δημιουργία υποδομών, στον τουρισμό και τις εξαγωγές.
 
Κατά συνέπεια, οι πηγές από τις οποίες μπορεί να προέλθει το εισόδημα αυτό είναι:
α) οι εξαγωγές
β) ο εισερχόμενος τουρισμός
γ) τα κοινοτικά κονδύλια


Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό (τυποποιητικές, αλλά και τουριστικές, οι οποίες είναι οιονεί εξαγωγικές κ.λπ.) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και θα κληθούν να παίξουν και αυτές, βαρύνοντα ρόλο στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ενισχυθούν οι  επιχειρήσεις της χώρας με εξαγωγικό προσανατολισμό, προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος των εξαγόμενων ειδών και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικούς τομείς. Η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί παρά να συνίσταται σε χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις και διασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων.

Εξάλλου, για την αντιμετώπιση της ύφεσης –εκτός των άλλων- απαιτείται η αύξηση των κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και οι συντονισμένες κρατικές παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των υγιών, ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Τα τρία λοιπόν δεδομένα είναι:
• Ανάγκη για τόνωση των εξαγωγών τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων ενεργητικής τελειοποίησης
• Ανάγκη για στήριξη των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Ανάγκη για απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους

Με βάση τις τρεις αυτές ανάγκες, αναλύεται -σε τρία στάδια- αμέσως παρακάτω η πρόταση για χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων εξαγωγικών -με την ευρεία έννοια- ελληνικών επιχειρήσεων.

Στάδιο πρώτο: Οι επιχειρήσεις (εξαγωγικές, ξενοδοχειακές με συμβόλαια με Τ.Ο., βιοτεχνίες και βιομηχανίες με εξαγωγική δραστηριότητα) απευθύνονται στον ΟΑΕΠ, όπου λαμβάνουν εξασφάλιση για το 95% των τιμολογίων τους, με τα οποία τιμολογούν τους πελάτες τους στο εξωτερικό.

Στάδιο δεύτερο: Με την εγγύηση του ΟΑΕΠ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται στις τράπεζες, από τις οποίες δανείζονται με χαμηλό επιτόκιο (EURIBOR+2%+προμήθεια factoring) για το 80% του ποσού του τιμολογίου.

Στάδιο τρίτο: Οι εξαγωγικές τυποποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, θα μπορούν στη συνέχεια να απευθυνθούν στο ΤΕΜΠΜΕ προσκομίζοντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ΟΑΕΠ, την σύμβαση factoring και να μπορούν να δανειστούν με χαμηλό επιτόκιο, πχ  έως και το 50% της αξίας των τιμολογίων, προκειμένου να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια κίνησης.

Μέσω ενός τέτοιου συνδυασμού μέτρων:
Α. Θα τονωθούν οι εξαγωγές και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Β. Θα εξασφαλίζονται οι τράπεζες απόλυτα μεν για τα δάνεια της προεξόφλησης των τιμολογίων και τα δάνεια, που θα εκχωρούν μέσω εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ.
Γ. Οι υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια με χαμηλό σχετικά κόστος χρήματος.

Με την παράκληση να εξετάσετε ευνοϊκά την πρότασή μας, που λύνει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της στασιμότητας ή συχνότερα του μαρασμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων λόγω της ανύπαρκτης ρευστότητας και της τρέχουσας ύφεσης, σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας.Με εκτίμηση,


Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια