αρχική σελίδα
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ.Ε.Μ.Η.
27/08/2012
ΠΗΓΗ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τo Επιμελητήριο Μεσσηνίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 ότι οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής:

• ΑΕ& ΕΠΕ ► από 2/7/2012 έως και 30/09/2012

• ΟΕ & ΕΕ ► από 23/7/2012 έως και 11/10/2012

• Συνεταιρισμοί(Αστικοί, Πιστωτικοί και Αλληλασφαλιστικοί) ► από 12/10/2012 έως και 31/10/2012

• Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ► από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας : εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης
μέσω www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr .
Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί. Στην ίδια εγκύκλιο στην Ενότητα Παραρτήματα προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτο-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων εντός πέντε (5) μηνών από την 02/07/2012.
Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, κάθε μελλοντική συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση προσκομίζοντας και τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, τροποποιητικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την κα. Σιμπέλ Αμέτ, τηλ. 27210 62200 / 62225, e-mail: sibel@messinianchamber.gr.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια