αρχική σελίδα
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Επιμελητηριακές Συνδρομές
17/12/2013
ΠΗΓΗ:ΚΕΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Επιμελητηριακές Συνδρομές


Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μήνυμα, με το οποίο ομιλεί για αυθαιρεσίες εκ μέρους τον Επιμελητηρίων, που απαιτούν την εγγραφή κάθε επιχειρηματικής μονάδας, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στο Επιμελητήριο αυτό. και συνιστά όπως οι ξενοδοχειακές εταιρείες αντιδρούν σε κάθε «πίεση» για εγγραφή τους στα Επιμελητήρια, επικαλούμενες μια εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. και μια άλλη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου. Είναι γνωστό σε όλους πρόβλημα σχετικά με την εξυπηρέτηση ή μη των προσερχόμενων για το Γ.Ε.ΜΗ. μελών των Επιμελητηρίων, χωρίς τα μέλη αυτά να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα Επιμελητήρια, όπου είναι γραμμένοι ή όπου πρέπει να εγγραφούν, αφού ασκούν εμπορική δραστηριότητα, κατά την νομοθεσία.

Το θέμα αυτό κακώς έχει δημιουργηθεί, το δε Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ενσυνείδητα ακολουθεί την ουχί σύννομη αυτή συμπεριφορά (με σαφείς εχθρικές προθέσεις προς τα Επιμελητήρια), έχει δε ήδη λυθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κατά τον ακόλουθο τρόπο και με την βάσιμη νομική σκέψη, ως ακολούθως:

1.    Ο νομοθέτης, ήδη από το 1992, είχε αναθέσει την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. στα Επιμελητήρια, όπως προκύπτει από την ρητή διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2. εδάφ. γ' του Νόμου 2081/1992.

2.    Ο ίδιος ο νομοθέτης, με τον Νόμο 3419/2005 (άρθρο 2) περί ίδρυσης του Γ.Ε.ΜΗ. στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και σε κάθε Επιμελητήριο, δεν έκαμε τίποτε άλλο από του να υλοποιήσει την από το 1992 ανάθεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στα Επιμελητήρια, ως τμήμα των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών προς τα μέλη τους.

3.    Η Κ.Υ.Α. 1259/2011 (άρθρα 2 και 9) αναφέρει ότι οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα πλαίσια της Κεντρικής Ένωσης ως οργανική μονάδα των υπηρεσιών της και σε κάθε Επιμελητήριο αυτές εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές του κάθε Επιμελητηρίου.

4.    Η διασύνδεση της επιμελητηριακής συνδρομής προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. καταφαίνεται και από την ρύθμιση του νομοθέτη στον Νόμο 3419/2005 (άρθρο 7. παρ. 5), όπου. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου) προς τις απαιτήσεις εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αυτός χάνει τόσο τα σχετικά τέλη καταχώρισης όσο και την επιμελητηριακή.

5.    Ο νομοθέτης. ήδη από το 1992 (Νόμος 2081/1992 άρθρο 4. παρ. 1), είχε περιλάβει την αρμοδιότητα των υπηρεσιών του κάθε Επιμελητηρίου, ως προς το Γ.Ε.ΜΗ., στις επιμελητηριακές δράσεις και είχε καθορίσει ότι μεταξύ των πόρων του είναι και τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών των μελών στο Εμπορικό Μητρώο.

6.    Ο Νόμος 2081/1992 (άρθρο 4. παρ. 4). προκειμένου να διασφαλίσει την βιωσιμότητα του επιμελητηριακού θεσμού, φορέας του οποίου είναι όλα τα κατά τόπους Επιμελητήρια, τα οποία, όπως γνωρίζουμε, δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πρόβλεψε ότι οι υπηρεσίες των Επιμελητηρίων δεν θα εξυπηρετούν τα μέλη τους ή και τρίτους, αν δεν είναι περαιωμένες οι νόμιμες οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους του Επιμελητηρίου, στο οποίο αναφέρεται η παροχή της επιμελητηριακής υπηρεσίας.

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν οργανικές, εντεταγμένες από τον νομοθέτη στις υπηρεσίες του κάθε Επιμελητηρίου, δράσεις, η εξυπηρέτηση των οποίων προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του Επιμελητηρίου, προϋποθέτει απαραιτήτως την προηγούμενη από αυτό (το μέλος) ταμειακή επιμελητηριακή του ενημερότητα (εγγραφή και καταβολή της συνδρομής).

Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος για την εξυπηρέτησή του στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει να έχει εγγράφει στο Επιμελητήριο και να είναι ταμειακά ενήμερος, άλλως η υπηρεσία του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένη, αφού παραλάβει την αίτησή του, να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν εξηγώντας εγγράφως τους λόγους της μη ικανοποίησης του αιτήματος του.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Σταύρος Βαρδαλάς

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια